Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

umgåsintransitivt deponensverb-gicks, -gåttsmed varandra see each other, be (spend time) together; formellt be on visiting termsvi har umgåtts mycket (flitigt) på sista tiden vanl. we have seen a lot of each other latelyha lätt att umgås med folk find it easy to get on with people, be a good mixerumgås i fina kretsar move (mix) in good societyumgås med handskas med handle; behandla deal withumgås försiktigt med vapen handle weapons with careumgås med planer på att + inf. (på en resa) be contemplating + ing-form (a journey)
beblandareflexivt verb~de, ~tbeblanda sig med umgås med mix with
© NE Nationalencyklopedin AB