Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ubåtsubstantiv~en, ~arsubmarine; vard. sub
dykningsubstantiv~en, ~ardykande diving; om ubåt äv. submergence, submersion; enstaka dive, plunge; om flygplan äv. nosedive
dykaintransitivt verbdök, dyktdive; om ubåt äv. submerge; om flygplan äv. nosedivedyka och snabbt komma upp igen duckdyka fram [suddenly] emergedyka ned i dive intodyka ned i bassängen äv. plunge into…dyka ned till botten dive [down] to the bottomdyka på ngn vard. pounce upon sbdyka upp emerge <ur out of>; eg. äv. come up (to the surface); visa sig, komma fram äv. turn up; komma inom synhåll äv. come into sight; om tanke e.d. suggest itselfdyka upp igen visa sig igen äv. reappear
© NE Nationalencyklopedin AB