Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

usubstantivu:et, u:n el. ubokstav uutt.ju:
u-hjälpsubstantiv~enskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse u-landsbistånd
U-svängsubstantiv~en, ~artrafik. U-turn
u-landsubstantiv~et, u-länderdeveloping country
u-landsbistånd~et och u-landshjälpsubstantiv~enaid to developing countries
barntillåtenadjektiv-tillåtet, -tillåtnaom film universal…; i annons o.d. for universal showing, [cert.] Ubarntillåten film universal U movie; amer. general G movieden här filmen är barntillåten this is a U (amer. G) film
fadderbarnsubstantiv~et, =godchild; t.ex. i ett u-land sponsored (adopted) child
kovändningsubstantiv~en, ~arbildl. turnround, turnabout, volte-face; amer. äv. turnaroundgöra en kovändning äv. do a U-turn
helomvändningsubstantiv~en, ~armil.göra en helomvändning do an about turn (speciellt amer. face)bildl. turnround, turnabout, volte-face; amer. äv. turnaroundgöra en helomvändning äv. do a U-turn
tillskonjunktiontill dess att until; vard. tilldu måste vara färdig tills han kommer tillbaka …by the time he comes backprepositionuntil; vard. till; [ända] till up (down) totills vidare, se vidaretills för några veckor sedan until (down to,up to)…agotills i morgon (på torsdag) until (till) tomorrow (Thursday); senast by tomorrow (Thursday)
© NE Nationalencyklopedin AB