Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tystatransitivt verb~de, ~tallm. silencetysta [munnen på] ngn stop sb's mouth, make sb hold his (resp. her) tonguelåt maten tysta mun! ung. don't talk while you are eating!tysta ned ngn reduce…to silence, silence…; vard. shut…up; ngt (bildl.) suppress…, hush…up; ett rykte äv. stifle…
majoritetsubstantiv~en, ~ermajorityabsolut majoritet absolute (clear, overall) majorityenkel majoritet a simple (an ordinary) majority[en] kompakt majoritet a solid majorityden tysta majoriteten the silent majorityfå (ha) majoritet get (have) a majoritykomma i majoritet gain a majorityvara i majoritet be in the (a) majoritymed tio rösters majoritet by a majority of ten
1 mutasubstantiv~n, mutorbribe; vard. kickback (sg.)för att tysta ngn hush money (sg.)ta mutor take bribes (a bribe) <av from>transitivt verb~de, ~tbribe <med with (by)>; polit. äv. corrupt; speciellt vittne subornmuta ngn vard. äv. square sb, oil (grease) sb's palmhan lät inte muta sig he was not to be bribed
tystadjektiv=allm. silent; fåordig äv. taciturn; lugn el. om t.ex. gata el. person quiet; ljudlös noiseless; stillatigande el. om t.ex. samtycke tacittyst förbehåll mental reservationden tysta majoriteten the silent majorityen tyst minut a minute's silencetysta steg noiseless (soft) footstepstyst som i graven as silent as the gravedet var tyst och stilla i rummet (på gatan) the…was absolutely quietplötsligt blev det tyst i rummet …there was silence (it was quiet) in the roombli tyst tystna become (fall) silent; vard. dry uptyst på ngn get sb to be silent; vard. get sb to shut up, shut sb upvar tyst[a]! be quiet!, silence!verka i det tysta …on the quiet, …in a quiet way, …privatelyadverballm. silently, quietly osv.; jfr tyst; t.ex. åse ngt in silence; t.ex. gå el. tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet (to oneself), keep quiet (vard. mum) about sth, not let sth [come (leak)] outläsa tyst read silentlytala tyst speak low (in a low voice)det ska vi tala tyst om we had better say nothing about that, the least said, the bettertala tystare speak softer (lower)interjektionhush!tyst nu! quiet (silence, hush) [now]!
© NE Nationalencyklopedin AB