Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tystadjektiv=allm. silent; fåordig äv. taciturn; lugn el. om t.ex. gata el. person quiet; ljudlös noiseless; stillatigande el. om t.ex. samtycke tacittyst förbehåll mental reservationden tysta majoriteten the silent majorityen tyst minut a minute's silencetysta steg noiseless (soft) footstepstyst som i graven as silent as the gravedet var tyst och stilla i rummet (på gatan) the…was absolutely quietplötsligt blev det tyst i rummet …there was silence (it was quiet) in the roombli tyst tystna become (fall) silent; vard. dry uptyst på ngn get sb to be silent; vard. get sb to shut up, shut sb upvar tyst[a]! be quiet!, silence!verka i det tysta …on the quiet, …in a quiet way, …privatelyadverballm. silently, quietly osv.; jfr tyst; t.ex. åse ngt in silence; t.ex. gå el. tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet (to oneself), keep quiet (vard. mum) about sth, not let sth [come (leak)] outläsa tyst read silentlytala tyst speak low (in a low voice)det ska vi tala tyst om we had better say nothing about that, the least said, the bettertala tystare speak softer (lower)interjektionhush!tyst nu! quiet (silence, hush) [now]!
schinterjektiontyst! sh!, [be] quiet!
smygandeadjektivoböjl.komma smygande come sneaking (tyst creeping)
sakteligaadverbsakteliga slowly; tyst el. lätt softly, gently
medgivandesubstantiv~t, ~nerkännande admission; eftergift concession; tillåtelse permission; samtycke consenttyst medgivande tacit consent
tystlåtenadjektiv-låtet, -låtnafåordig taciturn, silent <om about>; tyst av sig quiet
iakttatransitivt verb-tog, -tagitse el. upptäcka observe; lägga märke till äv. notice; [uppmärksamt] betrakta vanl. watcht.ex. försiktighet exercise, use; t.ex. en tyst minut observe
gråtsubstantiv~engråtande crying; tyst äv. weeping; snyftande sobbingbrista i gråt burst into tearsha gråten i halsen have a lump in one's throat
mussubstantiv~en, mössmousepl. micetyst som en mus quiet as a mousedata. mouse (pl. mouses)vulg., kvinnligt könsorgan pussy
överenskommelsesubstantiv~n, ~ragreement; arrangement, settlementtyst överenskommelse tacit understandingträffa [en] överenskommelse reach (come to, arrive at) an agreement, agreeenligt överenskommelse by (according to, ekon. äv. as per) agreement, as agreed (arranged)
© NE Nationalencyklopedin AB