Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

typsubsttype <av of>; sort modelvard. for example, shall we say
busesubstrå typ ruffian, hooliganbråkstake pest, nuisance
sortsubstslag sort, kind; typ type; hand., märke brand
snussubstluktsnus snuff; av svensk typ snussnu:s
närbesläktadadjektivclosely relateden närbesläktad typ a closely related type
beskäftigadjektivfussyhon är en beskäftig typ she is a real busybody
LCD-tvsubsttyp av tv med flytande kristaller LCD-TVskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. SEM-group saknasförk. för liquid crystal display
festligadjektivvid festliga tillfällen on festive occasionshon är en festlig typ she is great fun
1 slagsubstsort kind, sort; typ typealla slags bilar all kinds of carsvi har ett slags nya blommor we have a new kind of flowerboken är utmärkt i sitt slag the book is excellent in its way
© NE Nationalencyklopedin AB