Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

typsubstantiv~en, ~ersort el. slag type <av of>han är inte min typ he's not my type (vard. cup of tea)han är typen för en svensk (en god äkta man) he is a typical Swede (a model husband)otrevlig figur type, characterhan är en underlig typ vard. he is a queer fish (customer)typogr. type
korsettsubstantiv~en, ~ercorset; av äldre typse snörliv
plommonsubstantiv~et, =plum; gröngult, typ reine claude greengage
infibulationsubstantiv~en, ~ertyp av traditionell kvinnlig omskärelse infibulation
brutaladjektiv~tbrutalbrutala metoder äv. ruthless methodsen brutal typ äv. a brute
individsubstantiv~en, ~erallm. individual; zool. äv. specimen; vard., 'typ' äv. specimen, characteren skum individ a shady character (customer)
artsubstantiv~en, ~erslag kind, description; typ type; natur nature, charactervetensk. speciespl. likarik (fattig) på arter with many (few) species
modellsubstantiv~en, ~erallm. model; mönster pattern; typ el. snitt design; t.ex. hand. styleperson modelarbeta som modell mannekäng model, work as a fashion modelsitta modell för ngn (ngt) sit to sb (for sth)teckna efter levande (naken) modell …from life (from the nude)
underligadjektiv~tstrange, curious; svagare odd; neds. peculiar; vard. funnyen underlig typ an odd personhan har alltid varit en smula underlig …a bit peculiar (strange, odd, eccentric)det är inte [så] underligt förvånande it is not to be wondered at, it is no wonderdet underliga var att… the funny thing was that…
smörgåssubstantiv~en, ~aren smörgås utan pålägg a slice (piece) of bread and butter; av svensk typ el. med pålägg an open sandwich; amer. äv. an open-faced sandwich; dubbelsmörgås a sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones [across the water]
© NE Nationalencyklopedin AB