Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tyngdsubstweight; tungt föremål etc. load; spec. fys. gravityen tyngd har fallit från mitt bröst a weight has been lifted from my mind
tyngaverbvara tung weigh heavily < on>; trycka press < on>belasta, t.ex. minnet burden, loadsorgen tynger henne the sorrow weighs her downtyngd av skatter burdened with taxestyngd av år weighed down by years
lätthetsubstliten tyngd lightnessliten svårighet easiness, simplicitylära sig ngt med lätthet learn sth easily, learn sth with ease
© NE Nationalencyklopedin AB