Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tyngdsubstantiv~en, ~erallm. weight; abstr. heaviness, weightiness; tungt föremål o.d. load alla äv. bildl.; fys. o.d. gravityen tyngd har fallit från mitt hjärta (bröst) a weight (load) has been lifted off my mind, that's a weight off my mindligga som en tyngd över weigh heavily (heavy) [up]onlägga tyngd bakom orden lend (give) weight (substance) to one's words
lätthetsubstantiv~enringa tyngd lightness; ringa svårighet easiness; enkelhet simplicity; ledighet o.d.:t.ex. att lära sig språk ease; t.ex. att uttrycka sig facility <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin + ing-form>med lätthet ledigt with ease, easily
tyngaintransitivt verbtyngde, tyngtvara tung (en börda) weigh < [up]on>; starkare weigh heavy, weigh heavily; trycka press < [up]on>; kännas tung be (feel) heavy < to>detta tynger [hårt] på mitt samvete this lies heavy (weighs, preys) [up]on…transitivt verbtyngde, tyngtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknastrycka nedofta detsamma som tynga påse tyngaovanweigh…downfrukten tynger [ned] grenen …weighs the branch downsorgen (ovissheten) tynger henne …weighs her down (oppresses her)är det något som tynger dig? have you got something (is something) preying on your mind?tyngd av bekymmer borne down under [the weight of]…, loaded (burdened) with…tyngd av skatter burdened (encumbered) with…tyngd av skulder weighed down (encumbered) by…
© NE Nationalencyklopedin AB