Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tyglatransitivt verb~de, ~teg. rein [in]; bildl.:lidelser o.d. bridle, curb; sin otålighet el. sitt begär restrain, keep…in check
stävjatransitivt verb~de, ~thejda el. stoppa check; undertrycka suppress, keep…down (under); tygla restrain
bemästratransitivt verb~de, ~tfå bukt med master; tygla overcome, get the better of
hanteratransitivt verb~de, ~tallm. el. t.ex. verktyg el. vapen handle; [förstå att] sköta manage; t.ex. maskin work; använda use, make use of; tygla el. hålla tillbaka restrain, checklätt att hantera handy; easy to handle äv. om person
hejdatransitivt verb~de, ~tstoppa el. allm. stop; med abstr. obj.:tygla el. få under kontroll check; hämma el. hindra, t.ex. utveckling äv. arrest; ström el. flöde äv. stemhejda ngns framfart check sb's progressinget kunde hejda honom nothing could stop himreflexivt verb~de, ~thejda sig hålla igen check oneself; i tal äv. break off, stop
© NE Nationalencyklopedin AB