Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tyckatransitivt verb och intransitivt verbtyckte, tycktallm. think; anse äv. be of the opinion; jfr ansemed ex.; inbilla sig äv. fancy, imaginejag tycker [att]… äv. it seems (appears) to me [that]…jag tycker [att] hon är vacker äv. to my mind she is…, I find her…jag tycker absolut att vi ska sälja I definitely think (am definitely of the opinion) that we should sell, I'm all for [us] sellingjag har alltid tyckt att… I've always been of the opinion that…jag tyckte jag hörde någon I thought I heard someonehon tyckte det var bäst att vänta she thought (judged) it best to waittycker du inte [det]? don't you agree (think so)?det tycker jag that's what I think, I beton. think sodet tycker jag inte I don't think so, I disagreedet tycker inte jag I beton. don't think sojaså, du tycker det? oh, you think so, do you?säg vad du själv tycker! say what you yourself think [about it]!, give me (him osv.) your own opinion!vad tycker du om boken? how do you like…?; vad är din åsikt om what do you think (is your opinion) of…?vad -er du (skulle du tycka) om det? äv. how do you feel about that?, how's that?hon säger vad hon tycker a) sin mening …what she thinks b) vad som faller henne in …just what (anything that) comes into her head, …just what[ever] she pleases (chooses)du får göra [precis] som du tycker! …do just as you think [best] (as you feel inclined, as you like)!du tycker väl inte illa vara om jag säger… I hope you won't mind my saying…vad tycks?, se under tyckas
gilla el. uppskatta o.d.tycka [bra] om like; vara förtjust i el. hålla av äv. be fond of, care for; starkare love; finna nöje i enjoy, appreciate; spec. i frågande el. nekande sats äv. approve oftycka illa om äv. dislike, disapprove of <att+ inf.i båda fallenskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>vad tycker du om honom? how do you like him?tycka mycket om ngt like osv.…very much, be very fond of…tycka bättre (mer) om…än like…better than, prefer…tojag tycker bättre (mer) om honom än… äv. I am fonder of (care more for) him than…jag tycker bättre (mer) om att gå än att (+ inf. äv.) I enjoy walking much more than + ing-form
reflexivt verbtyckte, tyckttycka sig höra (se)… think (fancy, imagine) that one hears (sees)…, seem to hear (see)…tycka sig kunna allt think one knows everything (can do anything)tycka att man är något think oneself somebody, think a great deal (vard. no end) of oneself
sötsakersubstantiv i pluralsweets; amer. candy (sg.)tycka om sötsaker äv. have a sweet tooth
sympatiseraintransitivt verb~de, ~tsympathize, be in sympathy <med with>sympatisera med tycka om like
korvsubstantiv~en, ~arsausagevarm korv hot dog (koll. dogs (pl.))tycka om korv like sausages
gillatransitivt verb~de, ~tapprove of; tycka bra om like; jur. approveen gillande blick a look of approval
ogillatransitivt verb~de, ~tinte tycka om disapprove of, dislikeinte godkänna disallow, reject; upphäva overrule; t.ex. besvär el. talan dismiss
älskatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tlove; tycka om like, be [very] fond of; dyrka adoreälska med ngn make love to sb, have sex with sbhan älskar att dansa he loves dancing
ansetransitivt verb-såg, -settmena el. tycka think, consider, feelvad anser du om saken? what do you think (how do you feel) about it?, what is your opinion?betrakta som, hålla för consider, regard, look upon <som, för as>jag anser det [vara] bäst I consider it [to be] bestanse det som sin plikt consider (think) it one's duty
förtjustadjektiv=glad delighted <över at; i with; [över (åt)] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; starkare enchanted <över with, by>; charmed <över with>bli förtjust i become fond of, take quite a fancy tovara förtjust i tycka om el. t.ex. barn el. mat be fond of; vara kär i be in love with
sämstadjektivsuperlativworsti sämsta fall if the worst comes to the worst, at [the] worstvisa sig från sin sämsta sida …at one's worstadverbworstde sämst avlönade grupperna i samhället the most poorly paid…de sämst ställda those who are worst offtycka sämst om dislike…most
© NE Nationalencyklopedin AB