Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tv-apparatsubsttelevision set, TV set; vard. telly; amer. tube
tvsubsttelevision, TV äv. tv-apparat; vard. telly; amer. the tubese (titta) på tv watch television, watch TV; vard. watch the tellyintern tv closed-circuit television
rutasubstfyrkant squarepå tv-apparat screeni fönster etc. pane
apparatsubstinstrument apparatus <för for>; anordning, t.ex. elektrisk device, appliance; radio, tv set; t.ex. bandspelare machine
© NE Nationalencyklopedin AB