Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tvålsubstantiv~en, ~arsoapen tvål a piece (tablet, bar, cake) of soap
tvålasksubstantiv~en, ~aratt förvara tvål i soap-container
flytandeadjektivoböjl.på ytan floatinghålla det hela flytande keep things goinghålla sig flytande keep oneself afloat (bildl. äv. above water)rinnande flowing äv. bildl.tala flytande engelska speak fluent Englishi vätskeform liquid; inte fast fluidflytande bränsle liquid fuelflytande föda liquid food, slops (pl.)flytande kristaller liquid crystalsflytande tvål liquid soaprörligflytande växelkurs floating exchange ratevag vague, fluidgränserna är flytande the limits are fluid (indefinite, shifting)adverbobehindrat fluentlytala engelska flytande speak English fluently
© NE Nationalencyklopedin AB