Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 tvåräkneordtwobåda två both [of them]de två andra barnen the other two (two other) childrende arbetar två och två they work in pairs (twos)två gånger twicedet ska vi bli två om! we'll see about that!, I've also got a say in the matter!äta (arbeta) för två eat (work) as much as two people; jfr femmed sammansättn.
1 tvåtransitivt verb~dde, ~ttjag tvår mina händer bildl. I wash my hands of it
ingenderaindefinit pronomeningetderafören.el.självst.: a) av två neither b) av flera än tvåse ingeningendera delen (ingetdera) stämmer neither of them…
glasskulasubstantiv~n, -kulorscoop of ice creamtvå glasskulor two scoops of ice cream
viseringsubstantiv~en, ~arvisaing; visum visaviseringen gäller två månader the visa is valid for…
sistnämndaadjektivmask. sistnämndelast-mentionedden sistnämnda (sistnämnde) av två äv. the latter
sangsubstantiv~en, =kortsp. no trumpsen (två) sang one (two) no-trumps
mittremsasubstantiv~n, -remsormellan två vägbanor central reservation; amer. median strip
dagsresasubstantiv~n, -resorday's journeytvå dagsresor two (a couple of) days' journey
straffarbetesubstantiv~t, ~nhist. [imprisonment with] hard labourtvå års straffarbete two years' hard labour
© NE Nationalencyklopedin AB