Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tvättsubstantiv~en, ~arwashing, wash; tvättinrättning laundrysamtliga äv. tvättkläder;en stor tvätt a large washtyget krymper i tvätten …in the washskjortan är i tvätten …is in the wash (laundry)fläcken går bort i tvätten …will wash off, …will come out in the washlämna bilen på tvätt …have one's car washed
mjukmedelsubstantiv-medlet, =till tvätt fabric softener
urblektadjektiv=faded äv. bildl.; genom tvätt äv. washed out
centrifugeratransitivt verb~de, ~ttekn. centrifugalize; tvätt spin-dry
centrifugsubstantiv~en, ~ertekn. centrifuge; tvätt~ spin-drier
torkskåpsubstantiv~et, =för tvätt drying (airing) cupboard
manglatransitivt verb~de, ~ttvätt o.d. mangle; guld o.d. beat, hammer
nytvättadadjektiv-tvättat, ~e (attr.)newly-washed; om tvätt freshly-launderedjag är nytvättad i håret I have just washed my hair
byksubstantiv~en, ~aråld.tvätt washhan har en trasa med i den byken bildl. he has a finger in that pie tootvättkläder laundry
strecksubstantiv~et, =penn~ el. penseldrag o.d. stroke; linjeel.skilje~ line; strimma streak äv. miner.; tank~ dash; på skala mark; kompass~ point; vid markering scorestryka ett streck över draw a line throughlåt oss dra (stryka) ett streck över det bildl. let's forget it, let's wipe the slate cleanrep cord, line; för tvätt [clothes] line
© NE Nationalencyklopedin AB