Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tvärtomadverbon the contrary; långtifrån quite the reverse; i stället instead [of that]tvärtom! on the contrary!, far from it!göra [precis] tvärtom do [just (exactly)] the opposite (contrary, reverse) <mot of>…och (eller) tvärtom …and (or) vice versa lat. (the reverse)nej, snarare tvärtom no, rather [just] the opposite (contrary, reverse)
tvärtadverbsquarely; sheer, steeply osv.; jfr tvär; plötsligt all at once; t.ex. stanna dead, directly; t.ex. avbryta [sig] abruptly, suddenly; se äv. tvärtemot, tvärtom
tvärtemotprepositionquite contrary tohandla tvärtemotorder o.d. act exactly contrary to…han gör tvärtemotvad jag säger he does exactly the opposite (reverse) of…adverbjust the opposite; jfr tvärtom
däremotadverbemellertid however; å andra sidan on the other hand; tvärtom on the contrary; i jämförelse därmed compared to itjag däremot tror… äv. as for me, I think…däremot whereas, while[, on the other hand,]mot detdäremot finns inget botemedel there is no cure for itett däremot svarande belopp a corresponding amount
© NE Nationalencyklopedin AB