Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tvärtadverbsquarely; sheer, steeply osv.; jfr tvär; plötsligt all at once; t.ex. stanna dead, directly; t.ex. avbryta [sig] abruptly, suddenly; se äv. tvärtemot, tvärtom
2 kortadjektiv=short; kortfattad, kortvarig äv. brief; avfärdande curt <mot with, towards>, abrupt <mot with>tämligen kort ofta shortishett kort besök a brief (short) visitmed korta mellanrum at short (brief) intervalsdra det kortaste strået get the worst of it, come off the loserstanna bara en kort stund …a little whileen kort tid därefter shortly afterwardskort vokal short vowelgöra kortare äv. shorten; förkorta äv. abbreviate, cut down
komma till korta fail, fall short
adverbshortly speciellt i tidsuttr.; kortfattat vanl. briefly; koncist concisely; summariskt summarily; tvärt el. snävt abruptly, curtly; ibland shortför att fatta mig kort to be brief osv.; jfr fattahålla ngn kort keep a tight rein on sbkort sagt in brief; friare to cut a long story shortkort därefter (dessförinnan) el. shortly afterwards (before)kort och gott helt enkelt simply
tändatransitivt verbtände, täntfå att brinna light; tekn.se antända; elljus turn (switch, put) ontända [belysningen (ljuset)] put (turn) on the light[s]tända en brasa make a firetända en tändsticka äv. strike a match (light)ljuset (det) är tänt the light is ontända eld på… set fire to…; hus äv. set…on fireintransitivt verbtände, täntfatta eld catch fire; om tändsticka ignitemotorn tänder inte there is something wrong with the ignition [of the engine]vard., brusa upp flare up; få erotiska känslor el. bli entusiastisk be (get) turned on, turn onvard.tända på ngn (ngt), se vara (bli) tändunder tänd
partikelverbtända avvard., efter narkotikarus come down; tvärt sluta med tyngre narkotika go cold turkeytända påse tända eld påovanvard., använda narkotika:vid enstaka tillfälle get high; som vana turn on
stannaintransitivt verb~de, ~tbli kvar stay; jfr stanna kvarunder stannanedankomma för att stanna come to staydet stannar mellan oss this is between you and me, it will go no furtherstanna hos ngn stay with sbstanna till middagen stay for dinnerstanna över natten stay (vard. stop) the night
bli stående o.d. el. sluta röra sig:allm. stop; om bil, tåg o.d. äv. halt, come to a halt; med el. om fordon (avsiktligt) pull up; om arbete äv. come to a halt; om hjärta äv. cease to beatstanna tvärt stop short, stop deadklockan har stannat …has stoppedstanna i växten stop growingdet stannade vid hotelser it got no (they etc. did not get) further than threatsstelna el. om vätska stop running; kok. set
transitivt verb~de, ~thejda stop; bromsa (t.ex. fordon) äv. bring…to a standstill
partikelverbstanna avallm. stop, cease; om t.ex. arbete el. trafik äv. come to a standstill; om samtal o.d. die down, flagstanna bortastay (remain) awaystanna hemmastay (remain) at homestanna kvar (jfr ex. under stanna); stanna remain; om person äv. stay; där man är remain where one is; som rest be left, remain; längre än de andra stay on (behind), remain behindstanna uppestanna uppe sent stay up late
© NE Nationalencyklopedin AB