Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
kantigadjektiv~tallm. angular; bildl.:tvär el. burdus abrupt; tafatt awkward, gauche; speciellt om ung person gawky
ovänligadjektiv~tinte vänskaplig unfriendly; inte snäll unkind; inte välvillig unkindly <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto, towards>; om t.ex. sätt el. uppträdande disobliging; tvär harsh, brusque
tvärtadverbsquarely; sheer, steeply osv.; jfr tvär; plötsligt all at once; t.ex. stanna dead, directly; t.ex. avbryta [sig] abruptly, suddenly; se äv. tvärtemot, tvärtom
bjälkesubstantiv~n, bjälkarbeam; större balk, baulk; bär~ girder; tvär~ joist; taksparre rafter; tekn. äv. square timberinte se bjälken i sitt eget öga …the beam in one's own eye
svängsubstantiv~en, ~arkrök turn, bend; kurva curve; svepande rörelse sweepgå en sväng runt kvarteret take a walk round the blockvägen gör en [tvär] sväng …makes a [sharp] turn, …turns [sharply]ta ut svängarna vard. go the whole hog; leva loppan live it up
brantadjektiv=steep; tvär~ precipitous; djärvt uppstigande äv. boldbrant stigning steep (sharp) riseadverbsteeply osv.; jfr brantplanet steg brant the plane climbed steeplysubstantiv~en, ~erstup precipicerand verge äv. bildl.på ruinens brant on the verge of ruin
stångsubstantiv~en, stängerpole; flagg~ äv. staff; tunnare, för t.ex. gardiner äv. rod; horisontal samt i galler o.d. bar; räcke el. äv. för kläder rail; tvär~ el. t.ex. på herrcykel crossbarhålla ngn stången bildl. hold one's own against sb, keep sb in checkflaggan är på halv (hel) stång …at half (full) mastlängd:av t.ex. kanel el. lack el. smink stick; av vanilj pod
© NE Nationalencyklopedin AB