Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

televisionsubsttelevision; se tvför ex. o. tv-för sammansättningar
tvsubsttelevision, TV äv. tv-apparat; vard. telly; amer. the tubese (titta) på tv watch television, watch TV; vard. watch the tellyintern tv closed-circuit television
reklam-tvsubstcommercial television
tv-sändaresubstTV transmitter, television transmitter
tv-bildsubsttelevision picture, TV picture
tv-kanalsubsttelevision channel, TV channel
tv-satellitsubstTV satellite, television satellite
tv-publiksubstTV audience, television audience
tv-pjässubsttelevision play, TV play
tv-sändningsubstTV broadcast, television broadcast
© NE Nationalencyklopedin AB