Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tusenräkneordthousandtusen el. ett tusen a thousand; se hundraför vidare ex.gilla ngn till tusen vard. like sb a hell of a lot
hundraräkneordhundredett hundra a hundred, one hundredett tusen ett hundra a (one) thousand one hundredflera hundra several hundrednågra hundra a few hundred
femräkneordfemvi fem the five of usvi var fem there were five of usfem och fem fem åt gången five at a timevinna med 5—3 win by 5—3, win 5—3kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwardsen fem sex gånger some five or six timesfem hundra five hundredfem tusen five thousandtåget går 5.20 the train leaves at five twentyhan kom klockan halv fem he came at half past fourhan bor på Storgatan 5 he lives at 5 Storgatan
© NE Nationalencyklopedin AB