Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

turasintransitivt deponensverbturades, turatsturas om [med varandra] att (+ inf.) take it in turn[s] to + inf., take turns in (at) + ing-formturas om med ngn take turns with (spells at)…
© NE Nationalencyklopedin AB