Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tursubstlycka luckha tur be lucky <i in, at>ha tur med sig lyckas be lucky, have luck on one's sidesom tur var luckilymera tur än skicklighet more good luck than skill
2 tursubstordning el. omgång turni tur och ordning in turnjag står i tur el. det är min tur it's my turnresa el. utflykt trip <till to>, tour <i of>; utflykt excursion; på cykel el. till häst ride; i bil drivebåten gör fyra turer dagligen the boat runs four times daily150 kr tur och retur 150 kr return, 150 kr there and backtur och retur till… a return ticket to…; amer. a round-trip ticket to…i dans figure
växelvisadverbalternately; i tur och ordning by turns
sagolikadjektivfabulous; fantastisk t.ex. om tur fantasticen sagolik röra an incredible mess
ordinarieadjektivom tur etc. regular; om tjänst permanentordinarie speltid sport. normal time
retursubsttur och retur, se under turretur avsändaren return to sendervara på retur i avtagande be on the declinesport., returmatch return match; returboll i tennis etc. return
lyckasubstkänsla happinesstur lucklycka till! good luck!göra lycka ha framgång be a success
gnuttasubsttiny bit; droppe drop; nypa pinchmed en gnutta tur with a little bit of luck
2 nappsubstvid fiske bite; svag. nibble < at>polisen fick napp a) en ny ledtråd the police got a new lead b) hade tur the police got a lucky break
omgångsubstuppsättning set; hop batchsport. etc. round; tur turnfå en omgång get a thrashingi omgångar efter varandra in turnsi två omgångar on two separate occasionsbetala i två omgångar pay in two instalments
© NE Nationalencyklopedin AB