Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 tunnasubstantiv~n, tunnorbarrel; mindre caskhoppa i galen tunna do the wrong thing, make a blundertopp tunnor rasande raging mad
2 tunnatransitivt verb~de, ~ttunna ut (ur) göra tunnare make…thinner; gallra äv. thin [out (down)]; späda äv. dilute; bildl. el. göra innehållslös water downintransitivt verb~de, ~ttunna av (ut) grow (get) thinner; glesna thin; minska decrease (diminish) in number[s]
gistenadjektivgistet, gistnaom båt el. tunna o.d. leaky
pluggsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastapp plug, stopper; i tunna tap, bung~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard.:pluggande swotting, cramming, grinding; skola schooli plugget at school
tappsubstantiv~en, ~ari tunna o.d. tap; i badkar plugtill hopfästning peg, pin; snick. tenontott el. tuss wispanat., syncell cone
stripasubstantiv~n, striporav hår wisp [of hair]håret hängde i tunna stripor på henne her hair hung in thin strands
fatsubstantiv~et, =uppläggnings~ dish; bunke basin; av metall äv. pantefat saucer; tallrik platetunna barrel; mindre cask; butt, hogshead äv. som mått; kar vatett fat olja a drum (barrel) of oilförvaras fat …in barrelsbildl.det ligger honom i fatet att… he is handicapped by the fact that…
galenadjektivgalet, galnasinnesrubbad samt friare mad <av with>, crazy; vard. nuts endast pred., nutty, potty; uppsluppen wild <av with>galenförtjust i crazy (mad, vard. nuts) aboutbli galen go maddet är så man kan bli galen it's enough to drive you mad (crazy)är du [alldeles] galen? äv. are you completely out of your mind?oriktig el. på tok wronghoppa i galen tunna do the wrong thing, make a hotchpotchgalna kosjukan vet. med. mad cow [disease]
trampatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkliva omkring tramp; walk; trycka ned (med foten) tread; ivrigt o. upprepat trample äv. bildl.; stampa stamptrampa sin cykel uppför backen pedal one's cycle…trampa vatten tread watertrampa vin tread grapes [for wine]trampa i ngns spår tread in sb's footsteps[råka] trampa i smutsen step into the dirttrampangt i smutsen bildl. trample…in the dirttrampa inte på blommorna! don't tramp (tread) on…!trampa på gaspedalen el. trampa gasen i botten vard. step on the accelerator (vard. the gas)trampa ngn på tårna tread on sb's toes äv. bildl.
substantiv~n, tramporcykel~ o.d. pedal; vävstols~ el. symaskins~ o.d. treadlepartikelverbtrampa igenom den tunna isskorpantread through…trampa ihjältrample…to deathtrampa in itrample (tread) intotrampa nedgräs o.d. trample [down]…trampa ned sina skor (hälarna) tread down one's shoes at the heelstrampa sönderi bitar tread…to piecestrampa till(t.ex. jorden) tread down…[and make it firm]trampa upp en stig i gräsettread…, wear…trampa urmotor. let out (disengage) the clutch, declutchtrampa översport. overstep the takeoff (the mark äv. bildl.)
© NE Nationalencyklopedin AB