Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tungasubsttonguejag har det på tungan I have it on the tip of my tongue; på våg needle, pointervara tungan på vågen hold the balance, tip the scaleha en rapp tunga have a quick tongue
beläggningsubstcover, coveringpå gata paving; på tunga fur, coating; på tänder film
1 spetssubstudd point; på reservoarpenna nib; ände, t.ex. på finger, tunga tipstå i spetsen för ngt be at the head of sthställa sig i spetsen för ngt put oneself at the head of sthdriva saken till sin spets carry matters to extremesbergstopp peak, top
© NE Nationalencyklopedin AB