Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tungadjektivheavymed tungt hjärta with a heavy heart
kraftigadjektivkraftfull powerful; våldsam violent, harden kraftig dos a strong dosestor, avsevärd great, considerableen kraftig förbättring a great improvementstor till växten big; stadigt byggd sturdy, robust; tjock, tung heavy
tyngaverbvara tung weigh heavily < on>; trycka press < on>belasta, t.ex. minnet burden, loadsorgen tynger henne the sorrow weighs her downtyngd av skatter burdened with taxestyngd av år weighed down by years
lättadjektivej tung lighten lätt förkylning a slight coldmed lätt hand lightly; varsamt gentlyej svår easy, simplelätt som en plätt as easy as pieinte ha det lätt not have an easy time of ithan har lätt för språk he has a gift for languageshon har lätt för att gråta she cries easily
adverbej tungt lightly; lindrigt slightly, gently; litet somewhatta lätt på ngt take sth lightly; bagatellisera make light of sthej svårt easily; vard. easyman blir lätt trött one gets easily tired, one is apt to get tired
© NE Nationalencyklopedin AB