Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tullsubstantiv~en, ~aravgift [customs] duty; vard. customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~sats customs tariff, [rate of] dutyhur hög är tullen på…? what is the duty on…?betala tull för ngt pay duty (vard. customs) on (for) sthlyxartiklar är belagda med tull …are liable to customs dutybetala 100 kronor i tull pay a duty of…tullmyndighet el. tullverk Customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastullhus customs housepassera [genom] tullen get through (pass [through]) the Customsväg~ road tollbo utanför tullarna ung. live outside the (out of [the]) town
stickprovsubstantiv~et, =spot test (check); t.ex. i tull random inspection; konkr. random sample
förtullningsubstantiv~en, ~artullbehandling [customs] clearance; betalning av tull payment of duty; tullformaliteter customs formalities (pl.)
tullaintransitivt verb~de, ~tbetala tulltulla för ngt pay duty on (for)…vard., tatulla av (på) cigarrerna take (pinch) some of…
förtullatransitivt verb~de, ~ttullbehandla clear…[through the Customs], declare…[in the Customs], examine…for customs purposes; betala tull för pay duty on (for)har ni något att förtulla? …to declare?
deklareratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdeclare, state; proklamera proclaimsjälv~ give one's return of income, fill in (amer. file) one's income-tax return form; tull~ declaredeklarera falskt make a fraudulent income-tax returndeklarera för 350 000 kronor return one's income at 350,000 kronor
avgiftsubstantiv~en, ~erallm. charge; t.ex. anmälnings~ el. inträdes~ el. parkerings~ fee; färd~ el. taxa fare; porto~ postage; tull~ duty <av (på, om) 1000 kronori samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof…>extra avgift extra (additional) charge, surchargereducerad (nedsatt) avgift reduced chargeutan avgift free of charge
© NE Nationalencyklopedin AB