Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

tuggasubstantiv~n, tuggormunfull bite; det som tuggas chewtransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tchew; mat äv. masticate; om hästar champtuggaen kaka chew…tuggaen tändsticka chew at…[ideligen] tugga om samma sak bildl. el. ung. keep harping on the same stringtugga sönder bite…to bits
munsbitsubstantiv~en, ~armouthful; tugga morselta ngt i en munsbit swallow sth in one go (at a mouthful)
fradgasubstantiv~nfroth, foamtugga fradga froth (be foaming) at the mouthintransitivt verb och reflexivt verb~de, ~tfradga [sig] froth, foam
© NE Nationalencyklopedin AB