Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tryckaverbpress; klämma squeeze, oppress sbtrycka ngns hand shake sb's handtrycka ngn till sitt bröst press sb to one's bosom, clasp sb to one's bosomtrycka sig mot en vägg press oneself against a wall; tätt intill flatten oneself against a walltrycka på en knapp press a buttontrycka ngn trycka weigh sb downtypogr.el.på tyg etc. print
verb och partikelverbtrycka avavfyra fire, pull the triggertrycka ihop ngtflera föremål press sth together; klämma squeeze sth togethertrycka inpress intrycka ned (ner)press down; friare depresstrycka ombok etc. reprint
kramaverbtrycka el. pressa squeezeomfamna hug, embrace; smeksamt cuddle
tyngaverbvara tung weigh heavily < on>; trycka press < on>belasta, t.ex. minnet burden, loadsorgen tynger henne the sorrow weighs her downtyngd av skatter burdened with taxestyngd av år weighed down by years
trampaverbkliva omkring tramp; trycka ned med foten tread; upprepat trampletrampa vatten tread watertrampa ngn på tårna tread on sb's toestrampa ur kopplingen bil. declutchtrampa över sport. overstep the mark
© NE Nationalencyklopedin AB