Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trycksubstpress pressure <mot against>; tonvikt stress < on>; påfrestning strainutöva tryck på ngn put pressure on sbtypogr.el.på tyg etc. print; tryckning printingkomma ut i tryck come out in print
stjärnasubststartele.tryck stjärna press the star button, press star
skriftsubstmotsats: tal el. tryck writing; skrivtecken characters (pl.)handling etc. written document; tryckt printed document; tryckalster publication
fyrkantsubstkvadrat square; spec. geom. quadrangletele. hash, hash sign; amer. äv. pound signtryck fyrkant press the hash button
återgeverbtolka render; avbilda reproduce; framställa representåterge i tryck reproduce in printge tillbakaåterge ngn hälsan restore sb's health
© NE Nationalencyklopedin AB