Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

trustsubstantiv~en, ~erekon. trust
förvaltningsbolagsubstantiv~et, =holdingbolag holding (trust) company
gudsförtröstansubstantiv=, entrust in God
investmentbolagsubstantiv~et, =investment trust (company)
aktiefondsubstantiv~en, ~erunit trust; amer. mutual fund
förtröstansubstantiv=, entrust <ngn (ngt) in…>; tillförsikt confidence
förtroendepostsubstantiv~en, ~erposition of trust; hederspost honorary office
förlitareflexivt verb~de, ~t~ sig på a) ngn trust in b) ngt trust to, rely on
notariat~et, = och notariatavdelningsubstantiv~en, ~ari bank trust (trustee) department
fideikommisssubstantiv~et, =jur. estate in tail, entailed estate; t.ex. förmögenhet äv. trust, settlement
© NE Nationalencyklopedin AB