Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trucksubsttruck
sandbilsubstgritting truck; vard. gritter; amer. salt truck
lastbilsubstlorry; tyngre truck; amer. allm. truck
sopbilsubstrefuse lorry; amer. garbage truck
tankbilsubsttank lorry, tank truck, tanker
långtradarchaufförsubsttruck-driver; amer. trucker, teamster
långtradaresubstlastbil long-distance truck; med släp articulated lorry; amer. trailer truck
bärgningsbilsubstbreakdown truck; mindre breakdown van; amer. tow təʊ truck, wrecker
långtradarfik och vard.långtradarkafésubsttransport café; amer. truck stop
vagnsubstcarriage; lastvagn etc. waggon, wagon, truck; tvåhjulig kärra cart; spec. järnv., amer. car
© NE Nationalencyklopedin AB