Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

trotssubstantiv~etmotspänstighet obstinacy <mot to[wards]>; motstånd defiance <mot of>; övermod bravadoi trots av ngt el. ngt till trots oaktat in spite of sth; nonchalerande el. i opposition mot in defiance of sthgöra ngt trots …out of sheer bravado, …in (out of) defianceprepositionin spite of, despite; formellare notwithstandingtrots allt (i alla fall) äv. after all [is said and done], all the sametrots att… though…, in spite of (despite) the fact that…
beståintransitivt verb-stod, -ståttäga bestånd exist; trots svårigheter subsist; fortfara last, endure; friare äv. go on, remainbestå av (i) consist of, be composed (made up) oftransitivt verb-stod, -ståttgenomgå el. uthärda:t.ex. prövningar go (pass) through; examen o.d. pass, get throughbestå provet stand (pass) the test
ändåadverblikväl yet, still; icke desto mindre nevertheless; trots allt all the same, for all that; när allt kommer omkring after all; i vilket fall som helst anyway, anyhowmedan du ändå håller på while you're about (at) ithan var väl förberedd men ändå misslyckades han …[but] yet (but still) he failed, …but he failed neverthelessmen ändå är han en trevlig kille vanl. but he is…all the same (for all that)hon är ändå bara ett barn she is after all only a childdet är ändå något that's always something, that's something anywaydet är ändå bra synd att han it's a pity [, isn't it] that…det var väl ändå att gå för långt that's going too far, that's a bit muchvid komp. still, evenändå bättre still (even) betteri önskesats onlyom du ändå vore här! if only you were here!, I do wish you were here!
© NE Nationalencyklopedin AB