Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

trivialadjektiv~ttrivial; utsliten el. utnött (om uttryck o.d.) commonplace, trite
bagatellartadadjektiv-artat, ~etrifling, trivial, petty
vardagligadjektiv~teveryday…; vanlig äv. ordinary; banal commonplace, trivial; om utseende plain; informell informal
obetydligadjektiv~tallm. insignificant; om sak äv. inconsiderable; oviktig äv. unimportant; bagatellartad trifling, trivial; liten smallen obetydlig skillnad a slight (inappreciable) difference
futtigadjektiv~tynklig paltry; småaktig el. trivial petty, trifling; lumpen mean, shabbyfuttigatio kronor a paltry…futtiga bekymmer petty troubles
likgiltigadjektiv~tindifferent äv. om sak <för ngt to…>; håglös listless, apathetic; oberörd impassive, unconcerned; oviktig unimportant, insignificant, trivial[det är] likgiltigt vad (vem) it doesn't matter what (who)det är mig likgiltigtvad du gör I don't care…
1 ringaadjektivoböjl.liten small, slight; obetydlig trifling, insignificant, inconsiderableett ringa antal a small numberav ringa börd of humble (lowly) birthringa förseelse slight (trivial) offenceav ringa intresse of little interestringa tröst poor consolationav ringa värde of small value
© NE Nationalencyklopedin AB