Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trivasintransitivt deponensverbtrivdes, trivtskänna sig lycklig be (feel) happy; känna sig som hemma feel at home; ha det bra get on well; frodas thrive; om växter äv. do welljag trivs alldeles utmärkt här I'm having such a wonderful time here, I like it so very much herehan trivs inte i Sverige he isn't happy (is unhappy) in…, he doesn't like [being (living) in]…jag trivs med mitt arbete my job suits me, I like my jobvi trivs med varandra (ihop) we get on with one another
samsasintransitivt deponensverbsamsades, samsats a)trivas tillsammanssamsas [bra] get on well b) enas agree <om ngt on (about) sth>delasamsas om t.ex. utrymmet share
vantrivselsubstantiv~noförmåga att trivas inability to get on (om djur äv. samt om växter to thrive); otrevnad [feeling of] unhappiness (discomfort)
belåtenadjektiv-låtet, -låtnasatisfied, pleased <medi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>, happy <med about>; förnöjd contentedvara belåten med trivas med like, be pleased withse belåten ut look pleased (happy)
© NE Nationalencyklopedin AB