Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tricksubstknep trick, stunt
skurkstrecksubstrotten trick, dirty trick
trollkonstsubstconjuring trick
tilltagsubststreck trick
knepsubsttrick; list stratagem, ruse
1 listsubstlistighet cunning; knep trick
fintsubstsport. feinttrick, dodge
konststyckesubsttricknågot av ett konststycke something of a feat
sprattsubstpractical jokespela ngn ett spratt play a trick on sb
svinaktigtadverbdet var svinaktigt gjort that was a dirty rotten trickuppföra sig svinaktigt behave like a swine
© NE Nationalencyklopedin AB