Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trettonräkneordthirteentretton rätt på tips thirteen correct resultsdet går tretton på dussinet they are ten (two) a penny; jfr fem, femtonmed sammansättn.
2 tippatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tförutsäga tipjag tippar att han (den hästen) vinner I tip him (that horse) to win (as the winner)tippa vem som vinner äv. spot the winnermed tipskupong do the [football] pools; fylla i en kupong fill in a [football] pools coupontippa tretton rätt forecast (get) thirteen correct results
© NE Nationalencyklopedin AB