Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trendsubstantiv~en, ~ertrendbryta trenden break the trend
prisutvecklingsubstantiv~en, ~arprice trend
moderiktningsubstantiv~en, ~arfashion trend
smakriktningsubstantiv~en, ~artrend in taste; smak taste
konjunkturutvecklingsubstantiv~en, ~arbusiness (economic) trend (developments (pl.))
konjunkturuppgångsubstantiv~en, ~ar[trade] boom, upward economic trend
konjunkturnedgångsubstantiv~en, ~ar[trade] recession, downward economic trend
händelseutvecklingsubstantiv~en, ~artrend of events (affairs), developments (pl.)
trendbrottsubstantiv~et, =break (reverse) in the trend
avmattningsubstantiv~en, ~arflagging; t.ex. på börsen äv. weakening [trend]
© NE Nationalencyklopedin AB