Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tredjeräkneordthirdförk.3rdför det tredje in the third place; vid uppräkning thirdly; se femteo. andraför ex. samt femte-för sammansättningar
2 mansubstmanpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasbesättningsman, arbetare handhans närmaste man his right-hand mantredje man jur. third partyper man per person, per headmake husband
folksubstpeoplehela folket the entire population, the whole nationfolken i tredje världen the peoples (nations) of the third worldmänniskor people (pl.)mycket folk many people
radsubsträcka el. led row; serie seriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasantal numbertre dagar i rad three days runningen rad frågor a number of questionsi skrift linebörja på ny rad nytt stycke start a fresh paragraphskriv ett par rader till mig write me a lineteat.på första raden in the dress circleandra raden the upper circle; amer. second balconytredje raden the gallery
© NE Nationalencyklopedin AB