Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tredjeräkneordthirdförk.3rdden tredje från slutet the last but twoför det tredje in the third place; vid uppräkning thirdlytredje graden the third degree äv. förhörsmetodtredje man jur.el.friare [a] third partytredje världen the Third World; jfr femte, andramed sammansättn.
skiljedomaresubstantiv~n, =jur. arbitrator, referee; tillkallad tredje man umpire; i t.ex. smakfrågor judge
regeringsårsubstantiv~et, =, under hans tredje regeringsår in the third year of his reign
bronssubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbronze~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport., tredje plats bronze medalta brons take bronze, take a bronze medal
terssubstantiv~en, ~ermus. thirdliten (stor) ters minor (major) thirdtredje snapsen third glass [of snaps]
statsmaktsubstantiv~en, ~erstats makt power of a (resp. the) State, State authoritystatsmakterna the Government (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe Government authoritiestredje statsmakten pressen the fourth estate
gilladjektiv~ttredje gången gillt! third time lucky!allting går sin gilla gång things are going on just as usual
adventsubstantiv~etAdventförsta [söndagen i] advent Advent Sundayandra (tredje, fjärde) [söndagen i] advent the second (third, fourth) Sunday in Advent
moseboksubstantiv~en, -böcker, de fem moseböckerna vanl. the Pentateuch (sg.)Första (resp. Andra, Tredje, Fjärde, Femte) Mosebok[en] vanl. Genesis (resp. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy)
inpåprepositioni rumsbetydelsevåt inpå bara kroppen wet to the [very] skinalldeles inpångn (ngt) quite close [up] to…i tidsbetydelsetill långt inpånatten until far into…ett stycke inpåtredje året a little way [on] into…nära inpåjulen close [on] to…adverbför tätt inpå too close (near) [to it (him etc.)]
© NE Nationalencyklopedin AB