Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

treräkneordthreeett par tre stycken two or threealla goda ting är tre all good things are three in number; jfr femmed sammansättn. trekvart
stativsubstantiv~et, =stand; med tre ben äv. tripod
snibbsubstantiv~en, ~arhörn corner; spets point; tipp el. ände tip; tre~ triangular cloth
tretalsubstantiv~et, =, ett tretal grupp om tre a triad; jfr äv. femtal
fjärdedelsubstantiv~en, ~arquarter, fourth [part]tre fjärdedelar three quarters (fourths)
dagligenadverbdaily, every daytre gånger dagligen äv. …a day
tredubbeladjektiv~t, -dubblatre gånger så stor o.d. treble; i tre skikt o.d. triple; trefaldig threefoldbetala tredubbla priset (det tredubbla) pay treble (three times) the price (amount)
uppsägningstidsubstantiv~en, ~erterm (period) of noticemed en månads (tre månaders) uppsägningstid with one month's (three months') notice
gracesubstantiv~n, ~rbehag grace[fulness], charm; gunst favourfördela gracerna (sina gracer) distribute one's favoursmytol.de tre gracerna the three Graces
2 visadjektiv~twise; sageen vis [man] äv. a sagede tre vise männen the three wise men, the Magi
© NE Nationalencyklopedin AB