Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

treräkneordthree; se femför ex. o. fem-för sammansättningar
tredubbeladjektivtre gånger så stor vanligen treble; i tre skikt etc. vanligen triple; trefaldig threefoldbetala tredubbla priset pay three times the price, pay treble the price
dödsoffersubstvid olycka victim, casualtyolyckan krävde tre dödsoffer the accident claimed three victims
uppsägningsubstnotice to quitmed tre månaders uppsägning with three months' notice
gisslansubsthostage; om flera personer hostagesde tre i gisslan the three hostagesta ngn som gisslan take sb hostage
2 fastasubstfastande fastingtre dagars fasta a fast of three daysfastan fastlagen Lent
verbfastfastande mage on an empty stomach
krävaverbdemand, call for; ta i anspråk, t.ex. tid takekräva ngn på betalning demand payment from sbolyckan krävde tre liv the accident claimed the lives of three people
turäkneordtwoett tu tre plötsligt all of a suddendet är inte tu tal om den saken there is no question about thattu man hand in private
långadjektivlongdet tar inte lång tid att… it won't take long to…det tar tre gånger så lång tid it takes three times as longom person, reslig tall
varmadjektivwarm; het hot; hjärtlig heartytre grader varmt three degrees above zeroett varmt bad a hot bathbli varm i kläderna begin to find one's feettala sig varm varm för ngt recommend sth warmly, support sth warmly om person med starka känslorvara varm om fötterna have warm feet
© NE Nationalencyklopedin AB