Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trappasubstinomhus stairs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslängre staircaseen trappa a flight of stairsen trappa upp uppstairsbo en trappa upp live on the first floor; amer. live on the second floormöta ngn i trappan meet sb on the stairsutomhus steps (pl.)en trappa a flight of steps
verbtrappa ned de-escalatetrappa upp escalate
avsatssubstpå mur, klippa ledge; i trappa landing
knarraverbom t.ex. trappa creak; om skor squeak; om snö crunch
räckesubstpå t.ex. balkong rail; på trappa: inomhus banisters (pl.)utomhus railing
våningsubstlägenhet flat; amer. apartmentetage storey; våningsplan floorpå andra våningen en trappa upp on the first floor; amer. on the second floor
första (förste)räkneord och adjektivfirstförk.1st; begynnelse- initial; spec. i titlar principal, chief, headförsta bänk i sal etc. in the front rowfrån första början from the very start, from the very beginningde första dagarna var… the first few days were…i första hand in the first place, firstförsta hjälpen first aidförsta klassens first-class, first-rateförsta sidan i tidning the front pagevid första bästa tillfälle at the first opportunityförsta våningen a) bottenvåningen on the ground floor; amer. on the first floor b) en trappa upp on the first floor; amer. on the second floorför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly; se femteför vidare ex.
© NE Nationalencyklopedin AB