Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

transportsubstantiv~en, ~erfrakt transport; speciellt amer. transportation; haulage, freight; shipment äv. konkr. (försändelse, last); jfr transportera; konvoj convoyunder transporten äv. in [course of] transitekon., från föregående sida [amount] brought forward; till nästa sida [amount] carried forwardekon., överlåtelse transfer < to>
skolskjutssubstantiv~en, ~artransport school transport
transportledaresubstantiv~n, =transport coordinator
transportarbetaresubstantiv~n, =transport worker
kollektivtrafiksubstantiv~enpublic transport
glädjerussubstantiv~ettransport of joy
hjälptransportsubstantiv~en, ~errelief transport
transportfartygsubstantiv~et, =transport vessel, transport ship; mil. troop-carrier, troopship
djurtransportsubstantiv~en, ~ertransporterande the transport of animals; som skylt på lastbil o.d. animal transport
kommunaltadverbåka kommunalt go by public transport
© NE Nationalencyklopedin AB