Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

gnuggbildsubsttransfer
gireraverböverföra transfer
övergångsbiljettsubsttransfer ticket
överlåtelsesubsttransfer <, till to>
förflyttaverbmove; omplacera transferförflytta sig move
omplaceringsubstav tjänsteman etc. transferav pengar investment
omplaceraverbomplacera ngn tjänsteman etc. transfer sb to another postpengar re-invest
överföringsubstav pengar transfer; av varor conveyance, transport, transportation; av elkraftel.radio. transmission
överföraverbflytta över el. sprida transfer, transmitöverföra en sjukdom transmit a disease
övergångsubstomställning change-over; från ett tillstånd till ett annat transition; förändring changeför fotgängare crossing, pedestrian crossingövergångsbiljett transfer ticket
© NE Nationalencyklopedin AB