Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

traktorsubstantiv~n, ~ertractor; bandtraktor caterpillar
larvföttersubstantiv i pluraltekn. caterpillars, caterpillar treadstraktor med larvfötter caterpillar (crawler) [tractor]
2 hjälpverbpres.i pres.: uttr. önskan samt medgivande o.d. may; uttr. uppmaning o.d. let el. omskrivningvad som än hända whatever may happen, happen (come) what maytraktor omköras …may be overtakendet jag [då] säga! well, I never!; mera vard. well, what do you know!det var vackert du tro! …I can tell you!, …believe me!det vara hänt! låt gå all right, thenvem det än vara whoever it may be så vara men… that's all very well, but…ja, han leva på ngns födelsedag, ung. motsv. Happy Birthday to You!; jfr måtte, månde
© NE Nationalencyklopedin AB