Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trafikeratransitivt verb~de, ~ten bana el. rutt o.d.:om resande use, frequent; om trafikföretag work, operate; om buss o.d. run on, plyen livligt (starkt, hårt) trafikerad gata a busy street, a street crowded with traffic
© NE Nationalencyklopedin AB