Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trafiksubsttrafficfartyget går i regelbunden trafik mellan… the vessel runs regularly between…
stoppmärkesubsttrafik. stop sign
vändzonsubsttrafik. turning area
vändplansubsttrafik. turning area
stoppskyltsubsttrafik. stop sign
charterflygsubsttrafik charter flight
förköpshäftesubsttrafik. reduced rate ticket
varningsmärke och varningsskyltsubsttrafik. warning sign
cykelbanasubsttrafik. cycle way, cycle lane
T-korsningsubsttrafik. T-junction
© NE Nationalencyklopedin AB