Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tröstsubstcomfortdet är en klen (ringa) tröst it's little (no) consolation
balsamsubstbalsamlindring el. tröst balm
1 nappsubsttröst dummy, comforter; amer. pacifierdinapp teat; spec. amer. nipple
© NE Nationalencyklopedin AB