Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trådsubstthread; bomullstråd cotton, cotton-thread; metalltråd wire; fiber fibrehon har inte en tråd på kroppen she hasn't a stitch on her bodydra i trådarna dirigera pull the stringstappa tråden komma av sig lose the thread
tusssubstav bomull, tråd etc. wad
garnsubsttråd yarn; ullgarn wool; bomullsgarn cottonfisknät net
tofssubstav hår tuftpå fågel crestav ylle el. tråd rund pompom; lång tassel
trådrullesubstmed tråd reel of cotton; amer. spool of thread
1 träverbträ på (upp) thread < on>; t.ex. armen genom rockärmen pass, slipträ en tråd på en nål thread a needle
ledningsubstskötsel etc. management; ledarskap leadership; vägledning guidanceta ledningen take the lead; ta befälet take over commandunder ledning av a) under the guidance of b) musik. conducted byom personledningen inom företag the managementelektr., tråd wire; grövre cable; kraftledningel.teleledning line; rör pipe
© NE Nationalencyklopedin AB