Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trådsubstantiv~en, ~arthread äv. bildl.; grövre äv. yarn; bomulls~ cotton, cotton thread; sy~ sewing thread; i glödlampa filamenthan hade inte en tråd på kroppen he hadn't a stitch on him (on his body)dra i trådarna dirigera pull the stringstappa tråden bildl. lose the threadhans liv hänger på en [skör] tråd his life hangs by (on) a [single] threadfå (ha) ngn på tråden i telefonen get (have) sb on the line
trådrullesubstantiv~n, -rullarmed tråd reel of cotton; amer. spool of thread; tom cotton reel; amer. spool
tofssubstantiv~en, ~arav hår tuftpå fågel crestav ylle el. tråd:rund pompom, bobble; lång tassel
garnsubstantiv~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastråd:allm. yarn; ullgarn äv. wool; bomullsgarn äv. cotton~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasnät netfastna i ngns garn bildl. get caught in sb's toils
tusssubstantiv~en, ~arav bomull el. tråd el. tyg o.d. wad; av damm el. ludd o.d. piece of fluff; hopknycklad boll av t.ex. papper ball
tunnadjektivtuntallm. thin; svag el. om t.ex. kaffe weak; utspädd el. vattnig äv. diluted, watery; innehållslös äv. jejune; om rock o.d. äv. lighten tunn bok äv. a slender booktunn grädde single (amer. light) creamtunn luft äv. rarefied (rare) airtunn tråd äv. fine (slender) threadtunt tyg äv. flimsy (skirt sheer) material
nålsubstantiv~en, ~arallm. needle; att fästa med el. t.ex. knapp~el.för prydnad pinnål och tråd a needle and threadsitta som på nålar be on pins and needles, be on tenterhooks, be having kittensdet är som att leta efter en nål i en höstack it's like looking for a needle in a haystack
rullesubstantiv~n, rullarallm. roll; vals äv. roller, cylinder; tråd~,film~el.på metspö reel; spole äv. spool, bobbin; hår~ [hair] curlervard.det är full rulle a) på arbetet we're busy as always b) på fest everyone's having a great time, the party is in full swing c) det finns mycket att göra I am (we are etc.) always on the goi full rulle at full speed
2 trätransitivt verb~dde, ~ttträ på (upp) thread < on>; sticka:t.ex. armen genom rockärmen pass, slip; t.ex. en nål (ett band) genom ngt runhon trädde ringen på fingret she slipped the ring on to her fingerträ en tråd på en nål thread a needle with a piece of cottonträ på en nål thread a needleträ upp pärlor på ett band thread…on a string, string…
ledningsubstantiv~en, ~arskötsel o.d. management; ledarskap leadership; inom t.ex. företag management; mil. command; väg~ guidance; ledtråd lead, clue; sport. leadta ledningen take the lead; sport. äv. go ahead; ta befälet take over commandunder sakkunnig ledning under expert guidanceunder ledning av a) t.ex. erfarna lärare under the guidance (superintendence, direction) of b) mus. conducted bykoll. el. om personerledningen inom företag the management, the executives (managers) (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknast.ex. inom parti the leaders (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe leadership; mil. the commandelektr., tråd wire; grövre cable; kraft~, tele. linerör pipe
© NE Nationalencyklopedin AB