Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trängandeadjektivoböjl.urgent; speciellt attr. äv. pressing
tvingandeadjektivoböjl.oavvislig imperative; trängande urgenten tvingande nödvändighet an imperative necessityinte utan tvingande skäl not without urgent (compelling) reasons
nödsubstantiv~ennödvändighet el. nödtvång necessity; nödställd belägenhet distress; svagare trouble; trängande behov el. brist need; svagare want; armod el. utblottat tillstånd destitutionnöden har ingen lag necessity knows no lawnöden är uppfinningarnas moder necessity is the mother of inventionbruka större våld än nöden kräver employ more force than the necessity of the case demandsdet går ingen nöd på honom he has nothing to complain of, he's sitting pretty, he's got all he wants; han har det ekonomiskt bra he's well off all rightlida nöd be in want (stark. need)i nöd och lust for better, [or] for worsei nöden prövas vännen a friend in need is a friend indeedmed nöd och näppe klara sig undan ngt narrowly escape sthtill nöds at a pinch
© NE Nationalencyklopedin AB