Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tränatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttrain; öva sig [i] vanl. practiseträna ngn som instruktör el. äv. coach sbbörja träna itr. go into trainingträna löpning practise runningträna bort t.ex. fel remove (get rid of)…by (through) practicetränaöva in train, practiseträna upp ngn till ngt train sb to be sthträna upp sin förmåga att… develop (perfect) one's ability to…reflexivt verb~de, ~tträna sig, se öva
trimmatransitivt verb~de, ~tsjö.el.om putsning av hund trim; träna get…into trim, traintrimma en motor tune (vard. soup) up an enginetrimma in den nya organisationen get…into shape
gympavard.substantiv~ngymnastik gym, PT, PE; jfr gymnastik; träning till musik aerobics (sg.)intransitivt verb~de, ~tgymnastisera do gymnastics (PT, PE); träna till musik do aerobics, work out
övatransitivt verb~de, ~tträna train <ngn i ngt (i att + inf.) sb in sth (to + inf.)>öva skalor mus. practise scalesöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearse; lära upp trainöva upp train; exercise; utveckla developöva upp sig i engelska brush up one's…utöva:t.ex. el. våld use, make use of; inflytande exerciseöva utpressning mot ngn use extortion against sbreflexivt verb~de, ~töva sig practiseöva sig i att (+ inf.) practise + ing-formöva sig i engelska practise English
© NE Nationalencyklopedin AB