Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tränaverbträna andra train; om instruktör coachsig själv train; öva sig, öva sig i practise; amer. practice
övaverbträna train <ngn i ngt sb in sth>öva ngn att göra ngt train sb to do sthöva piano practise the pianoöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearseöva upp train, exerciseutöva exerciseöva sig i att göra ngt practise doing sthöva sig i engelska practise English
© NE Nationalencyklopedin AB