Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

träffasverbmeet; händelsevis chance to meet
samlasverbom personer gather, get together; församlas assemble; träffas meet; hopas collect
trevligadjektivnice; angenäm pleasant; rolig enjoyable; sympatisk attractivevi hade mycket trevligt we had a very nice timedet var trevligt att träffas nice meeting youtrevlig resa! pleasant journey!
bostadsubstprivat hus house; hem home; våning flat, apartment; högtidligt residencehan saknar bostad he has not got a place to livesöka bostad look for a place to live; go house-hunting; lägenhet go flat-huntinghan träffas i bostaden som svar i telefon you can get hold of him at home
fredagsubstFridayfredagen den 8 maj on Friday, May 8thförra fredagen last Fridayi fredags last Fridayi fredags för en vecka sedan a week ago last Fridayi fredags i förra veckan on Friday last weekvi träffas på fredag see you on Fridayom (på) fredagarna on Fridaysfredag om åtta dar el. fredag om en vecka Friday week
träffaverbmöta meet; händelsevis run acrossjag hoppades att träffa honom hemma I had hoped to find him at hometräffas direktör B.? is Mr. B. in?; i telefon can I speak to Mr. B.?träffa möta el. råka på meet with, come across, run acrossej missa hit; slå till strikeinte träffa missträffa ett avtal come to an agreementträffa ett val make a choice
© NE Nationalencyklopedin AB