Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

träffandeadjektivoböjl.välfunnen apposite, apt; passande el. adekvat pertinent; talande tellingvara träffande på kornet be to the pointadverbaptly, tellinglyskildra ngt träffande äv. hit…off
adekvatadjektiv=adequate; träffande apt, exactett adekvat uttryck på svenska äv. a Swedish equivalentadverbuttrycka sig adekvat …adequately
fyndigadjektiv~tom person el. påhittig inventive; om sak ingenious; slagfärdig quick-witted, ready-witted; kvick witty; träffande apten fyndig lösning an ingenious (clever) solutionett fyndigt svar a quick-witted (witty) answer, a reparteemalmförande metalliferous, ore-bearing
© NE Nationalencyklopedin AB