Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

träffaverbmöta meet; händelsevis run acrossjag hoppades att träffa honom hemma I had hoped to find him at hometräffas direktör B.? is Mr. B. in?; i telefon can I speak to Mr. B.?träffa möta el. råka på meet with, come across, run acrossej missa hit; slå till strikeinte träffa missträffa ett avtal come to an agreementträffa ett val make a choice
påträffaverbse träffa påunder träffa
spiksubstnail; stift nubb, tackträffa huvudet på spiken hit the nail on the head
avtalsubstagreement, settlement, deal; kontrakt contractträffa avtal come to an agreement <om about>
överenskommelsesubstagreementträffa en överenskommelse make an agreementenligt överenskommelse as agreed, as arranged
drabbaverbträffa hit, strike; beröra affectdrabbas av ngt råka ut för meet with sthdrabba samman (ihop) meet, clash
prickaverbt.ex. linje dot; med nål etc. prickträffa hitge en prickning censure
verb och partikelverbpricka avtick offpricka förtick off, mark
uppgörelsesubstavtal agreement, arrangementträffa en uppgörelse come to an agreementavräkning settlement, settlement of accountsgräl dispute; scen scene
möjligenadverbpossibly; kanhända perhapskan man möjligen få träffa… is it possible, I wonder, to see…har du möjligen en hundralapp på dig? do you happen to have a hundred kronor?
sökaverbleta looksöka el. söka efter leta efter look for; ihärdigt search forsöka läkare för ngt see a doctor about sth, consult a doctor about sthsekreterare söks i annons secretary wantedvilja träffa want to see; försöka träffa try to get hold ofvem söks? el. vem söker ni? who do you want to see?det är ngn som söker dig there is somebody to see youansöka om apply forsöka sig till uppsöka seek; dras till make for; ta sin tillflykt till resort tosöka sig till ngn seek sbdata. search
verb och partikelverbsöka in i (till)söka uppsöka ututvälja choose, pick out
© NE Nationalencyklopedin AB